За нас

Юридическо лице БЪЛГАРСКО КУИЗ ОБЩЕСТВО

Код по БУЛСТАТ 177019879

на вписване в ЦРЮЛНЦ с общественополезна дейност воден към Министерство на правосъдието 20160628019

Организационна форма: Сдружение

Седалище: обл. Варна, общ. Варна, гр.Варна

Адрес на управление: кв. Св Иван Рилски, бл. 26, вх. Г, ет. 8, ап.96

За контакти: bgquizsociety @ gmail.com, 0897257819

Данни за съдебна регистрация

Съд по регистрация : Варненски окръжен съд

Партиден номер 29

Съдебно дело 55

Цели

Да съдейства за утвърждаване, популяризиране и пропагандиране на куизовете (викторините) чрез обединяване на всички състезатели, любители и почитатели на куизовете (викторините); Да съдейства обединяването на всички юридически лица, включващи в дейността си провеждане на куизове (викторини); Да подпомага организирането на дейността на юридическите лица, организиращи и провеждащи куизове (викторини); Да проверява, оценява и повишава знанията и общата култура на българските граждани чрез организиране на интелектуални състезания тип куиз.

Средства

Разработване и реализиране на проекти в областта на спорта, образованието и младежките дейности; Поддържане на връзки със сродни организации в чужбина и сродни организации в страната; Изграждане и поддръжка на фейсбук страница, чрез която ще се предоставя информация на широката общественост относно всички организирани от СНЦ „БЪЛГАРСКО КУИЗ ОБЩЕСТВО” събития и състезания. На фейсбук страницата ще се публикуват и факти от областта на историята, географията, културата, медиите, спорта и науката, за да може всеки един състезател, почитател и любител на куизовете (викторините) да има възможност да трупа нови знания, които ще са му необходими при участие в интелектуални състезания тип куиз.

Предмет на дейност

Осъществява национални и международни контакти и договорености за сътрудничество с други сдружения, юридически и физически лица, с които намира общи цели за утвърждаването и развитието на куизовете(викторините); Полага грижи за професионалните изяви на своите членове чрез организиране и участие в национални и международни състезания и други прояви, свързани с развитието на куизовете (викторините); Регламентира и организира републикански състезания в страната по куиз; Селекционира и организира подготовката на националните отбори и представлява Република България на международни състезания и куиз форуми.

Управител

Име Начало на мандата Край на мандата
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ 04.05.2016 04.05.2021