Войната за дъбовата кофа

През 1325г., войници от Модена пристигнали в близкия град Болоня и за да се погаврят със своите политически опоненти – гуелфите, откраднали кофата от централния градски кладенец. Засегнатите болонци обявили война на Модена, събрали 32 000 армия и обсадили Модена. Моденците, макар че били едва 7 000, излезли от портите на града, разбили болонците и започнали да ги преследват чак докато последните не се скрили в града си.
Според друга версия, дъбовата кофа била открадната по време на самата битка между двете армии (Битката при Цаполино).
Каквато и да е истината, кофата и до днес стои като трофей в главната градска камбанария, където може да я видите, в случай че наминавате през Модена.

Източник: https://historyofwars.net/