Махабхарата

Този епос има множество анонимни автори, но легендатата разказва, че мъдреца Вяса го продиктува на Бог Ганеша. В този епос се разказва за две враждуващи семейства.