Розов шум

Розовият шум или шумът 1/ƒ е сигнал или процес с честотен спектър, чиято спектрална плътност на мощността е обратно пропорционална на честотата. При розовия шум всяка октава носи еднакво количество мощност на шума. Той е характерен за много електронни устройства поради наличието на прав ток в тях.