“Куизмания” – “Оазисът на знанието”

Здравейте, приятели! На 17-ти юни се проведе 53-то куиз състезание “Куизмания”. В него участие взеха 49 състезателя разпределение в 10 отбора. В първи кръг най-силно се представи отбор “Маскарпоне” с 9 верни отговора следван плътно от отбори “Овчарчето Калитко” и “Борисов Тийм” с 8 верни отговора. Във втори кръг най-силно се представи отбор “Без Ресто” с 9 верни отговора следван плътно от отбор “Саламандър” с 8 верни отговора. В трети кръг най-силно се представи отбор “Маскарпоне” с 9 верни отговора, следван плътно от отбори “Хапчета от сушени жаби” и “Феникс” с 8 верни отговора. Наградата за редовно участие получи отбор “Борисов Тийм”. В крайна сметка класирането придоби следния вид:

1. Маскарпоне – 25 т.
2. Без Ресто – 23 т.
3. Овчарчето Калитко, Феникс, Хапчета от сушени жаби, – 22 т.
6. Борисов Тийм – 21 т.
7. Саламандър – 19 т.
8. Мечета пияндурници – 18 т.
9. Блонди – 13 т.
10. Търсачите – 11 т.

С уважение,

Димитър Георгиев