Денис Габор

Унгарската академия на науките всяка година присъща награда за изключителни научни постижения с практическа насоченост. Наградата носи името на един Нобелов лауреат от 1971 година и тя представлява Харта на честта, парична награда и един сребърен медал със диаметър 130 мм, който има холограма с портрет на този Нобелов лауреат.В момента виждате снимка на този учен, въпреки, че тя не е холограма. Този учен е Денис Габор.