Хекатонхейри

Гий, Кот и Бриарей са деца на Гея и Уран.Те са били затворени в недрата на земята от баща им, но Зевс ги освобождава и му помогат в борбата му с титаните. Тези трима великани с 50 глави и 100 ръце са известни като хекатонхейри.