Европейски Куиз Шампионат 2019 г. – Индивидуален Куиз Турнир

На 9-ти ноември програмата на Европейския Куиз Шампионат продължи с Индивидуалния Куиз Турнир, в който участие взеха 201 и състезателя. От тези 201 куиз играчи от най-висока класа имаше и 8 български състезателя, които заеха следните места в класирането  – Пламен Младенов (49-то място), Мартин Иванов (138-мо място), Михаил Сарафов (158-мо място), Димитър Клинканов (176-то място), Георги Димитров (178-мо място), Тихомир Георгиев (180-то място), Стефан Петров (197-мо място), Владимир Бекяров (199-то място). В този турнир се задават 100 въпроса в 7 кръга и първите 11 в класирането състезатели отговаряха на допълнителни въпроси за определяне на европейския шампион по куиз.

Pos Name Country Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Rd 6 Rd 7 Final Total
1 Ian Bayley England 10 9 10 12 8 17 16 28 110
2 Kevin Ashman England 10 10 10 12 10 17 18 22 109
3 Tero Kalliolevo Finland 11 8 8 12 11 18 13 28 109
4 Patrick Gibson England 10 8 10 12 11 17 13 28 109
5 Mark Grant Wales 11 11 10 12 9 16 15 24 108
6 Dean Kotiga Croatia 11 10 11 11 6 16 14 28 107
7 Didier Bruyere France 11 8 11 10 8 16 17 24 105
8 Igor Habal Estonia 11 7 11 11 8 18 18 20 104
9 Lorcan Duff Ireland 9 9 8 11 8 17 18 24 104
10 Olav Bjortomt England 11 7 10 9 10 18 15 24 104
11 Steven Perry USA 10 8 9 12 11 17 16 20 103

 

Pos Name Country Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Rd 6 Rd 7 Total
49 Plamen Mladenov Bulgaria 9 8 5 11 5 14 15 67
138 Martin Ivanov Bulgaria 9 6 4 5 3 12 10 49
158 Mihail Sarafov Bulgaria 8 3 4 4 6 14 7 46
176 Dimitar Klinkanov Bulgaria 4 4 4 3 5 11 8 39
178 Georgi Dimitrov Bulgaria 6 3 4 6 5 10 5 39
180 Tihomir Georgiev Bulgaria 7 4 3 4 6 8 7 39
197 Stefan Petrov Bulgaria 5 2 2 4 0 7 7 27
199 Vladimir Bekiarov Bulgaria 5 1 2 1 2 6 7 24